Fotoğraflarla Kütahya Adalet Sarayı...
  19.06.2020

  Kütahya Adalet Sarayı 1907 M. 1325 H. tarihinde Kütahya Mutasarrıfı olan Giritli Ahmed Fuat Paşa tarafından kârgir olarak yaptırılmıştır. Restore edilerek Adalet Sarayı olarak kullanılmaktadır. Konak daha önce bu alanda bulunan Germiyanoğulları Beyliği Sarayı'nın yerine yapılmıştır. Hükûmet Konağı uzun bir müddet boş kaldıktan sonra 26.04.1986 tarihinde Adliye Sarayı olarak tahsis edilmiştir.

  Avlunun binaya giriş kısmının ortasında Atatürk heykeli ve doğudaki çıkış merdiveni yanında da Giritli Ahmed Fuatpaşa’nın büstü yer almaktadır. Binanın birinci katı dışarıdan turkuvaz mavi ile boyalı olup ikinci katı çini ile kaplıdır. Çiniler ilk yapılış tarihinden kalma olup Çinici Hafız Mehmed Emin Efendi’ye aittir. İkinci katın kubbesinde ortada aydınlatma feneri denilen eski adı Cihannüma olan özel bir yapı vardır.

  Konağın zemin katında, kapıdan girince sağ koridorun sonunda sol tarafta penceresinin üstünde talik hatla çini kitabesi bulunan bir de Mescit bulunmaktadır.

  Çiniler karanfil, lale ve nar çiçeği ile çok güzel bir ahenk içinde işlenmiş ve pencere kenarlarının köşeleri de birbirine geçmeli lacivert zemin üzerine değişik bir tarzda gene lale ve karanfil motifleri ile süslenmiştir. Süpürgeliklerde gene değişik bir formda ve lacivert zemin üzerindeki yumuşak motiflerle imal edilmiştir. Duvar ve pencere kenarlarındaki çinilerin zemini beyaz yapılmak suretiyle aydınlık temin edilirken, batı ve güneye ikişer ve hole açılan bir olmak üzere beş pencere bu işi kolaylaştırmıştır.

  Adres

  Saray Mh. Fuatpaşa Cd. Kütahya Adalet Sarayı

  Telefon

  (0274) 223 60 90 pbx(7 hat)

  Fax: (0274) 224 75 28

  E-Posta

  kutahyacbsisaretadalet.gov.tr