İ L A N

Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca 2018 yılı Tercümanlık Listesine kayıt olma talepleri kabul edilenlere ilişkin liste, Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu maddesi uyarınca listelenmiştir.
Listenin, "2018 yılı Tercümanlık Listesine kayıt talebi başvurusu kabul edilenlerin, daha önce de duyurulduğu gibi 06 Aralık 2017 Çarşamba günü saat:14.30'da Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunda yemin edeceklerdir. Yemin törenine katılmayanlar Tercümanlık Listesinde yer alamayacaktır"

 

EKLER:

 
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←