İ L A N

Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca;
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Ceza Mahkemelerinde ekli "İlan" metninde yer alan tercüman ihtiyacı göz önünde bulundurularak, 2018 yılında tercüman olarak görev yapacakların listeleri hazırlanacaktır. Ayrıntılı bilgi ve Başvuru Formu Ekte'dir.

EKLER:
 
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←