KÜTAHYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU (Alt işverende çalışanların işçi kadrolarına yerleştirilmeleri sınav duyurusu)

Komisyonumuzun 28.02.2018 tarih ve 2018/72 sayılı kararı uyarınca;
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan tespit komisyonuna başvuranlar arasında yapılan değerlendirme sonrasında sürekli işçi kadrosuna geçme şartlarını taşıdıkları tespit edilen ve yapılacak sınava katılmaya hak kazanan, Kütahya Adliyesinde alt işverende temizlik işçisi olarak çalışmakta olan Engin PALA, Firdevs BÜLBÜL, Ayşe USLU, Selahattin SARI, Ahmet GÜNAY, Ali AKTÜRK, Ahmet YAŞAR, İsmail GAYIR, Zeliha ÖZDEMİR ile Altıntaş Adliyesinde çalışmakta olan Cennet KARADEMİR'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yukarıda belirtilen tebliğinin 14'üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02.01.2018 tarih 32333471-111108 sayılı yazıları uyarınca sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
Sözlü sınav sonuçları "başarılı" veya "başarısız" şeklinde değerlendirilecektir.
Sözlü sınav soruları ilgililerin iştigal ettiği konulardan seçilecektir.
Sözlü sınav 07.03.2018 Çarşamba günü saat 14:30 da Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı odasında yapılacaktır.
Sınava katılacak olan ve yukarıda isimleri yazılı alt işveren çalışanlarının belirtilen gün ve saatte, belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.

 

 

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←