>

SINAV DUYURUSU

KÜTAHYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU SINAVI BOY KİLO ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN DUYURU

 

a)Boy ve kilo ölçümü 28 Nisan 2016 Perşembe günü yapılmış ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6. maddesinin 5. bendinin (d) - (g) fıkrasında aranılan şartı taşımadığının tesbiti için 28.04.2016 tarihinde yapılan boy-kilo ölçümü sonucunda sözlü sınava katılması uygun görülenler, Yönetmeliğin yukarıda sözü edilen maddelerindeki şartı taşımadığı tesbit edildiğinden sözlü sınava katılması uygun görülmeyenler ile boy kilo ölçümü işlemine katılmadığından sözlü sınava katılması uygun görülmeyenler tesbit edilmiştir.

b)Sözlü sınav 16 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat:09.00'da yapılacağından, boy kilo ölçümü sonuçlarına göre sözlü sınava katılması kabul edilenlerin sözlü sınav için 16 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat:09.00'da sınava kayıt belgeleri ve kimliklerini tesbite yarayan resmi kimlik belgeler ile birlikte Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←