İ L A N

Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca 2017 yılı için; "Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri gereğince Ceza Mahkemeleri ve Mütercim bilirkişi listeleri oluşturulacak olup, Kütahya il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevini ifa etmek üzere, 17 Ekim 2016 Pazartesi ile 31 Ekim 2016 Pazartesi tarihleri arasında bilirkişi başvurularının Başkanlığımıza şahsen yapılabilecektir.

EKLER:
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←