>

CEZA İNFAZ KURUMU İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU SINAV SONUÇLARI

16 Mayıs 2016 tarihinde yapılan infaz ve koruma memurluğu sınavında ilk 10 sırada başarılı olan adayların, 24 Mayıs 2016 tarihine kadar aşağıda istenilen belgeleri Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

- Mal bildirimi,

- Diploma aslı ya da noterden onaylı sureti

- Sağlık kurulu raporu, (İnfaz ve koruma memurluğu görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacaktır.)

- Adlî ve arşiv sicil kaydı,

- Nüfus kayıt örneği,

-Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe

-Eşinin iş durumuna ilişkin beyan dilekçesi.

-4 adet fotoğraf 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←