>

CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ SINAV SONUÇLARI

16 Mayıs 2016 tarihinde yapılan ceza infaz kurumu katipliği sınavında ilk 3 sırada başarılı olan adayların, 24 Mayıs 2016 tarihine kadar aşağıda istenilen belgeleri Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

- Mal bildirimi,

- Diploma aslı ya da noterden onaylı sureti

- Sertifika veya kurs bitirme belgesi aslı ya da noterden onaylı sureti,

- Sağlık kurulu raporu, (Ceza İnfaz Kurumu Katipliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacaktır.)

- Adlî ve arşiv sicil kaydı,

- Nüfus kayıt örneği,

-Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe

-Eşinin iş durumuna ilişkin beyan dilekçesi.

-4 adet fotoğraf 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←